• WISC-IV Zeka Testi
 • Frostig Görsel Algı Testi
 • Gessell Algı Testi
 • Okuma, Yazma ve Aritmetik Beceri Testleri
 • Luissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Çocuklar İçin Algı Testi (C.A.T)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Ankara gelişim Tarama Envanteri
 • Bender-Gestalt Algı Testi
 • Peabody Resim-Kelime Tanımlama Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Connors Cümle Tamamlama Testi
 • Dikkat Testleri Uygulama ve Değerlendirme (Moxo Testi)