Yaratıcı drama herhangi bir konuda doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak bir grupla, grubun yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Yaratıcılığının farkında olan birey yaşadığı çevrenin de farkındadır ve çevresindeki tüm etkileşimlere de açıktır.
Yaratıcı drama yöntemiyle kendisi ve dış dünya ile ilgili farkındalığı gelişen bireyin özgüven ve liderlik becerileri desteklendiğinden bireyin yaşamda karşılaştığı problemlerle baş etme gücü artar.
Yaratıcı drama çalışmalarımızla, özellikle günümüzde okulda ve evde çocuklara sağlanan akademik olanaklara destek olmayı; öğrencilerin öğrenme süreçlerine bilişsel katkının yanı sıra, duygusal ve sosyal katkıyı sağlamayı hedefliyoruz. Bu grup çalışmalarıyla çocuklarımızın yaratıcılık potansiyelini geliştirmelerine katkı sağlıyor;dikkat, sosyal beceri ve özgüven alanlarına destek oluyoruz.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı drama çalışmalarımızın amaçları şunlardır:
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme,
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme,
• İletişim becerileri geliştirme,
• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,
• Kendini tanıma,
• Problem çözme becerilerini geliştirme,
• Dil becerilerini geliştirme,
• Dinleme becerilerini geliştirme,
• Bireylerde, grup planlaması ve grupla karar verme yeteneğini geliştirme
• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı drama gruplarımız
4-6 yaş okul öncesi atölyesi;
7-9 yaş çocuk atölyesi;
10-12 yaş ön ergenlik atölyesi.
Gruplarımız 16 kişi ile sınırlıdır. Her yaş düzeyindeki gruplarımızla dikkati geliştirme, iletişim ve özgüven çalışmaları yapmaktayız.
Gruplarımız 8 haftalık programlar halindedir. Her oturum 75 dakikadır.
Ergenler ve yetişkinler için de atölye çalışmaları yapılmaktadır.