Psikolojik Danışmanlık

Enstitümüzde çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik bireysel, çift ve aile terapisi hizmeti sistemik psikoterapi yaklaşımı ile verilmektedir.
Sistemik psikoterapi yaklaşımında birey içinde bulunduğu sistemle birlikte ele alınır. Aile sistem olarak kendine özgü özellikler ve davranış biçimlerine sahip bir bütündür. Sistem birbiriyle bağlantılı parçalardan oluşur ve hiçbir parça diğer parçalardan bağımsız değildir; sistem içindeki aile üyeleri birbirlerinden etkilenir.
Bu bakış açısından hareketle bireylerin ve ailelerin kişisel gelişimine katkı sağlıyor ve problemlerle başa çıkmaları konusunda onlara destek oluyoruz.
Çocuklara yönelik psikolojik danışmanlık
Deha Gelişim Enstitüsü’nde, çocuklarla, gelişim problemleri, duygusal problemler (kaygı, korku, öfke, uyum problemleri, disiplin problemleri vs.) dikkat ve öğrenme problemleri (okuma, yazma, matematik) konularında çalışılmaktadır.
Çocuklarla gelişim konularında çalışıyoruz, çünkü çocukların erken yaştan itibaren gelişimlerinin takip edilmesi, bir problem durumunda erken müdahale edebilme açısından çok önemlidir. Çocuklarda gözlemlediğimiz gelişim problemlerine yönelik uygun yöntemi belirleyerek, çocuğun gelişiminin yanı sıra anne babaları da yapmaları gerekenler konusunda destekliyoruz.
Çocuklarla çalışırken aynı zamanda anne babalarla ve öğretmenlerle de çalışmaktayız. Çünkü Deha Gelişim Enstitüsü’nde çocuk, içinde bulunduğu sistemde ele alınmaktadır. Çocuğun yaşadığı tüm problemlere, yaşadığı çevrenin ne derecede katkı sağladığı ve bunun, nasıl yeniden yapılandırılacağı önemlidir. Bu nedenle Deha Gelişim Enstitüsü uzmanları, okul ve aile ile işbirliği halinde yapar.
Enstitümüzde çocukların ihtiyaçları doğrultusunda bireysel görüşmeler, anne-baba koçluğu, grup çalışmaları, yaratıcı drama çalışmaları yapılmaktadır.

Ergenlere Yönelik Psikolojik Danışmanlık
Ergenlik dönemi, bireyin kimliğini bulmaya çalıştığı, pek çok alanda arayış içinde olduğu zorlu bir geçiş sürecidir.
Deha Gelişim Enstitüsü’nde ergenlerle yapılan çalışmalarda, yaşadıkları dönemin özellikleri göz önünde bulundurularak, onların ihtiyaçları doğrultusunda, akademik ve duygusal problemler, dikkat problemleri, aile içinde yaşanılan iletişim çatışmaları ele alınmaktadır.
Deha Gelişim Enstitüsü olarak, gençleri yaşadıkları çevre ve sistem içinde ele alarak, problemleri ile baş etmeleri konusunda desteklemekteyiz.
Ergenlerle yönelik olarak bireysel görüşmeler, duygusal problemlere yönelik grup çalışmaları (sınav kaygısı, öfke ile başa çıkma, sosyal beceri vs.), dikkat geliştirme çalışmaları ve anne baba koçluğu hizmetleri sunmaktayız.

Aile Danışmanlığı – Çift Terapisi
Deha Gelişim Enstitüsü’nde ailelere yönelik çalışmalar Sistemik bakış açısı ile ele alınmaktadır. Sistem yaklaşımında, birey içinde bulunduğu sistem içinde ele alınır. Aile bir sistem olarak kendine özgü özellikler ve davranış biçimlerine sahip bir bütünlük arz eder. Sistem birbiri ile bağlantılı parçalardan oluşur ve hiçbir parça diğer parçalardan bağımsız değildir. Ailede de durum böyledir. Aileyi oluşturan her bir birey diğerlerinden bağımsız düşünülemez ve bir bireyin yaşadıkları veya sorunları diğerleriyle bağlantılıdır. Sistemde bir parça sistemin diğer parçalarını etkileme ve diğerlerinden etkilenme potansiyeline sahiptir. Yani her bir aile üyesi birbirini etkilemekte ve etkilenmektedir
Deha Gelişim Enstitüsü olarak, aile içi iletişim, evlilik problemleri, anne baba eğitimi, evliliğe hazırlık, boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri gibi konularda hizmet vermekteyiz.