Özgül öğrenme güçlüğü, dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ve matematik becerilerinin kazanılmasında ve kullanılmasında görülen sorundur. Özgül Öğrenme Güçlüğü, bir zihinsel engel değildir, basit bir deyişle kişiye ve duruma özel bir konsantrasyon sorunu olduğu söylenebilir. Disleksi (Okuma güçlüğü), Disgrafi (yazma güçlüğü) ve Diskalkuli (Matematik güçlüğü) olmak üzere üç şekilde görülür. Araştırmalar hiperaktivite bozukluğu tanısı almış olanların %40’ında özgül öğrenme güçlüğü olduğunu göstermektedir. Enstitümüz özgül öğrenme güçlüğü ve bunun en yaygın türü olan Disleksi’ye yönelik müdahaleleri amaç edinmiştir. Enstitümüz Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Eksikliği ilgili spesifik çalışmalar yapan Adana’da ilk ve tek kurumdur. Öğrenme sürecinde dikkat düzeyi ve dikkatin sürdürülebilirliği çok önemlidir. Dikkat Eksikliği ifadesi, dikkatin olmaması değil dikkati belli bir süreyle sürdürememe, özellikle zihinsel uğraşı gerektiren ders çalışma, problem çözme veya çocuk için çok da eğlenceli olmayan bir görev sırasında konsantre olamama durumudur.
Enstitümüzde çocukların dikkat eksikliklerine müdahaleye yönelik olarak edufeedback teknolojisi kullanılarak psiko-eğitimsel programlar ve çalışmalar uygulanmaktadır.

Özgül Öğrenme Güçlüğünün Tanılanması ve Değerlendirilmesi Amacıyla
• WISC-IV Zeka Testi
• Frostig Görsel Algı Testi
• Gessell Algı Testi
• Okuma Beceri Testi,
• Yazma Beceri Testi,
• Matematik Becerileri Testi,
• Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi ve
• Sıralama Becerileri Değerlendirme Testi
enstitümüzde uygulanmakta ve değerlendirilmektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğüne Yönelik Müdahalede,
• Görsel Algı Güçlendirme Eğitimi,
• İşitsel Algı Güçlendirme Eğitimi,
• Dokunsal Algı Güçlendirme Eğitimi
• Hafıza Güçlendirme Eğitimi
• Harf Karışımı Önleme Eğitimi
• Görsel ve Yönsel Koordinasyon Eğitimi
• Aritmetik İşlem ve Semboller Eğitimi
• Okumayı Güçlendirme Eğitimi
• Yazmayı Güçlendirme Eğitimi
• Gelişimsel Destek Eğitimleri
enstitümüzde verilmektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğüne yönelik olarak Psiko-Sosyal ve Duygusal destek amaçlı olarak,
• Benlik Algısı Gelişimi
• Sosyal algı ve Farkındalık Eğitimi
• Sosyal Beceri Eğitimi
• Oyun Terapisi
• Yaratıcı Drama
• Anne-Baba Koçluğu ve
• Psikolojik Danışma hizmetleri
enstitümüzde verilmektedir.