ACT hem bireysel hem de grup terapisinde kullanılan eylem odaklı bir psikoterapiye yaklaşımıdır. ACT, sistemik terapi ile davranış terapisi arasında bir köprü olarak görülebilir. Bireyin yaşantılarını kabul etmesi ve yaşamsal değerlerini fark etmesi, ayrıca bireyin bu kabul ve değerleri somut olarak kendi davranışlarına yansımasına yönelik bir yaklaşımdır. ACT, acı ve ızdırapların, arzulanan hayatın yaşanmasına engel oluşturmasına karşı, kişiyi yeni deneyimleri oluşturmaya yönlendirir.

ACT, çeşitli semptomlara (Anksiyete, Depresyon, Travma, Bağımlılık vb.) yönelik etkililiği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış bir terapi modelidir. ACT mantığı çerçevesinde kullanılan birçok müdahale şekli, aynı zamanda sistemik yapılandırmacı bir temele sahiptir.

İlk modül eğitiminde ACT’nin temelleri ve kavramları yaşantılar yoluyla öğretilecektir. Eğitim sonucunda kursiyerlerin öğrendiklerini kendi çalışmalarına entegre edebilecek yüzeye gelmeleri amaçlanmıştır. Kurs esnasında bir çalışma materyali sizlere verilecektir.

Ele Alınacak Konular:

  • Formal ve informal farkındalık uygulamaları
  • Bir terapist beceri kılavuzu ve eğitimi olarak Hexaflex
  • Değerleri keşfet ve harekete geç
  • Alıştırmalar, yaşantılar, uygulamalar

Eğitim Süresi:

  1. Modül (3 gün)
  2. Modül (3 gün)

Eğitim Dili:

Eğitim Dr. Hagen BÖSER  tarafından yapılacak ve Doç. Dr. İsmail Sanberk tarafından Türkçe ardıl çeviri yapılacaktır. Uygulama çalışmaları ise Türkçe olacaktır.

Katılım Belgesi:

2 modülün sonunda eğitim Deha Gelişim Enstitüsü ve Dr. Hagen BÖSER her tarafında Almanca ve Türkçe katılım belgesi verilecektir.

Kabul Kararlılık Terapisi Eğitimi