Taylan Özkuzucu / Psikolog-Psikoterapist
2005 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi psikoloji bölümüne başladım, 2006-2007 arasında Psikoloji Topluluğu başkanlığını yaptım. Çeşitli kongrelerde ve sempozyumlarda hem katılımcı hem de sorumlu olarak bulundum ve onur derecesiyle mezun oldum. Bilişsel Davranışçı Terapi temel ve ileri düzey eğitimlerim sırasında ve sonrasında Prof. Dr. Hakan Türkçapar yönetimindeki klinik süpervizyon ve vaka analizi gruplarına katıldım. Psikoterapi ve danışmanlık seanslarını bireysel, çift ve grup formatlarında uyguluyorum, İngilizce görüşme yapmaktayım. Başlıca yetişkinler ve ergenlerde depresyon, kaygı bozuklukları (panik atak, takıntılar (okb), sınav stresi, fobiler vb.), şemalar, vajinismus, ilişki ve iletişim sorunları, travma, stres ve öfke yönetimi çalışıyorum.

Eğitimlerim:
Cinsel Terapilerde Grup Psikoterapileri – Prof. Dr. Arşaluys Kayır
Vajinismus ve Tedavisi (Doç. Dr. Sultan Doğan)
PERYÖN 16.Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi “Farkında mıyız?”
Kendini Farketmek – Prof. Irvin D. Yalom
Alışkanlıklarınızın Farkında Mısınız? Gündelik Hayatın Psikolojisi Üzerine Düşünceler – Yankı Yazgan
Tek Taraftan Baktığımızın Farkında Mıyız? – Emre Konuk, P. Alex Linley
Adını Koyalım: Mobbing – Gülcan Arpacıoğlu
Değişime Liderlik Etmek: Neden ve Nasıl – Mark Wilcox
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler (BDT) Temel Düzey Eğitimlerim (Prof. Dr. Hakan Türkçapar)
Psikoterapide Temel İlkeler, Görüşme ve Değerlendirme Becerileri
Bilişsel-Davranışçı Terapi; Tarihsel Gelişim, Psikopatoloji Kuramı ve Temel İlkeler
Değerlendirme, Kavramlaştırma, Formülasyon, Bilişsel ve Davranışçı Teknikler
Depresyon’un Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi
Panik Bozukluğu ve Agorafobinin Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi
Özgül Fobilerin Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi
Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Bilişsel-Davranışçı Model ve Tedavi
Sosyal Anksiyete Bozukluğunun (Sosyal Fobi) Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi
Sınav Anksiyetesinin Bilişsel-Davranışçı Terapisi
Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi
Somatoform Bozukluklarda Bilişsel-Davranışçı Tedavi
Kişilik Bozukluklarında Bilişsel-Davranışçı Model ve Terapi
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler İleri Düzey Eğitimlerim:
Bilişsel-Davranışçı Sistem Analizi Psikoterapisi (CBASP) – Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar
Bilişsel-Davranışçı Aile ve Çift Terapisi – Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar
İletişim Teknikleri ve Sosyal Beceri Eğitimi – Doç. Dr. R. Aslıhan Sayın
Stres ve Stres Yönetimi – Prof. Dr. Selçuk Aslan
Rasyonel Emotif Terapi (Akılcı Duygusal Davranış Terapisi) – Uzm. Dr. S. Olga Güriz
Motivasyonel Terapi – Prof. Dr. Kültegin Ögel
Şema Terapi – Prof. Dr. Gonca Soygüt
Diyalektik Davranışçı Terapi (DDT) – Dr. Emre Sargın
Farkındalık Temelli Terapiler ve Mindfulness Tekniklerinin Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Kullanımı – Uzm. Dr. K. Fatih Yavuz
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Kabul ve Kararlılık Terapisi) – Uzm. Dr. K. Fatih Yavuz
Grup Ortamında Bilişsel-Davranışçı Terapi – Uzm. Dr. Kadir Özdel
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel-Davranışçı Tedavi – Prof. Dr. Emine G. Kapçı, Prof. Dr. Runa İ. Uslu
Uyku Bozukluklarında Bilişsel-Davranışçı Terapi – Prof. Dr. Selçuk Aslan
Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Prolonged Exposure Terapi – Doç. Dr. R. Aslıhan Sayın
Sosyal Anksiyete Bozukluğunda (Sosyal Fobi) Prolonged Exposure Terapi – Prof. Dr. Selçuk Aslan
Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Prolonged Exposure Terapi – Doç. Dr. Levent Sütçügil
Post Travmatik Stres Bozukluğunda Bilişsel-Davranışçı Terapi – Doç. Dr. Levent Sütçügil
Patolojik Kumarın (Kumar Bağımlılığı) Bilişsel-Davranışçı Tedavisi – Uzm. Dr. S. Olga Güriz
Yeme Bozuklukları’nda (Anoreksia Nervoza, Bulimia Nervoza) Bilişsel-Davranışçı Tedavi -Doç. Dr. R. Aslıhan Sayın
Obezitenin Bilişsel-Davranışçı Psikoterapisi – Uzm. Dr. S. Olga Güriz
Bilişsel – Davranışçı Terapi ve Affect Regülasyonu (Duygu Düzenleme) – Psk. Dr. B. Türküler Aka
Dirençli Olgularda Bilişsel-Davranışçı Tedavi – Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar
Psikotik Bozukluklarda Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi – Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi (2013): Zor Vakalar, Yeni Yaklaşımlar

Kongre Öncesi Çalışma Grupları
KDT Uygulamalarında Kısa Süreli Seanslarla Yüksek Verim Alma – Jesse Wright
Cinsel İşlev Bozukluğu Tedavisinde Biyopsikososyal Model – Robert Segraves
Bipolar Bozukluk Tedavisinde KDT – Edward Craighead
Anksiyete Bozukluklarında KDT: Yaşantısal Süreçlerin Kullanımı – Leslie Sokol
Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklarda KDT Tekniklerinin Kullanımı – Maria Ceu Salvador

Kongre İçi Çalışma Grupları
Depresyonu Önlemekte Okul İçinde Uygulanabilecek KDT Yaklaşımları – Edward Craighead
Tedaviye Uyum ve Katılımı Artırmada KDT – Jesse Wright
Zor ve Karmaşık Vakalarda KDT: Tedavi Engellerini Aşmak – Leslie Sokol
Seks Terapilerinde Zor ve Karmaşık Vakaların Tedavisi – Robert Segraves
Gençlik Döneminde Görülen Sosyal Fobi Tedavisinde Özelleştirilmiş Grup Tedavisi Uygulamaları – Maria Ceu Salvador

Çalışma Grupları
Alkol ve Sigara Bağımlılığında Kognitif ve Davranışçı Terapi Yaklaşımı – Mükerrem Güven, Gülay Oğuz
Çocuklarda KDT Temelinde Oyun Terapisi ve Uygulaması – Naz Bozok
Obezite ve Yeme Bozukluğu – Gülay Oğuz, Feyza Bayraktar
Kognitif ve Davranış Terapileri Uygulamalarında Kültüre Özgü Sorunlar ve Çözüm Önerileri – Ebru Şalcıoğlu
Farkındalık (Mindfulness) Alıştırmalarının Terapide Kullanımı – Kültegin Ögel
Anksiyete Bozukluklarında Grup Tedavisi Yaklaşımı – Şükrü Uğuz, Esra Alıcı
Erişkinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Kognitif Davranışçı Terapi – Yankı Yazgan, Berk Murat Ergün
Farkındalık Terapileri: Zihin İçindeki Beden – Tamara Russell, Özden Bayraktar

Konferanslar
Kognitif Davranışçı Terapi Temelli Yeni Yaklaşımlar:
Metakognitif Terapi – Mehmet Zihni Sungur
Farkındalık Temelli Terapiler – Şükrü Uğuz
Diyalektik Davranışçı Terapi (DDT) – Berk Murat Ergün
Farkındalığı Artırmada KDT ve Sufizm – Mehmet Zihni Sungur
Majör Depresyon Tedavisinde Kullanılan KDT Uygulamalarında Değişimi Sağlayan Mekanizmalar ve Tedavinin Yordayıcıları – Edward Craighead
Bilgisayar Destekli KDT Tedavisi: Gelişim ve Fırsatlar – Jesse Wright
Gençlikte Kendilik Sayısını Oluşturma – Leslie Sokol
The Price of Success: Understanding and Managing Anxiety in School Performance Situations Gençlerde Sınav Kaygısını Anlamak ve Kontrol Etmek – Maria Ceu Salvador
DSM-5 Cinsel İşlev Bozukluğu Tanı Ölçütlerinde Yapılan Değişiklikler – Robert Segraves
Şizofreni Tedavisinde Psikoterapötik Müdahaleler – MustafaYıldız, Haldun Soygür, Uğur Çakır
Rüyaların Psikoterapide Kullanımı, Biyolojik Temelleri – Selçuk Aslan
Rüyaların Bilişsel Davranışçı Psikoterapide Kullanımı – Hakan Türkçapar
Kâbus Bozukluklarının Tedavisi (Dream Rehearsal) – Levent Sütçigil
Bipolar Bozuklukta Kognirif Davranışçı Terapi – Yusuf Sivrioğlu, Mükerrem Güven, Sedat Batmaz
Kognitif ve Davranışçı Terapide Metafor Kullanımı – Axel Wurz, Volkan Topçuoğlu, Mükerrem Güven
Duygu, Düşünce ve Davranış: Duygu Odaklı Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi – Hakan Türkçapar, Mehmet Ak, Nergis Lapsekili, Fatih Yavuz
Değişik Klinik Tablolarda İntrüzif Düşüncelerin Çalışılması – Yusuf Sivrioğlu
Depresyon ve Ruminatif Düşünceler – Mehmet Zihni Sungur
Yaygın Anksiyete Bozukluğunda İntrüzif Düşünceler – Şükrü Uğuz
Obsessif-Kompulsif Bozuklukta İntrüzif Düşünceler – Erhan Ertekin
Travma Sonrası Stres Bozukluğunda İntrüzif Düşünceler – Berk Murat Ergün