Taylan Özkuzucu / Psikolog – Psikoterapist
2005 yılında başladığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi psikoloji bölümünde 2006-2007 arasında Psikoloji Topluluğu başkanlığı yapmış, çeşitli kongre ve sempozyumlarda hem katılımcı hem de sorumlu olarak bulunmuştur. 2009 yılında üniversite şeref öğrencileri arasında yer alarak onur derecesiyle mezun olmuştur. Mezuniyet sonrasında Bilişsel Davranışçı Terapi üzerine temel ve ileri düzey teorik eğitimlerini tamamlamıştır. Eğitimler sırasında ve sonrasında Prof. Dr. Hakan Türkçapar yönetimindeki klinik süpervizyon ve vaka analizi gruplarına katılmıştır. Psikoterapi ve danışmanlık seanslarını bireysel, çift ve grup formatlarında uygulamakta, İngilizce destekleyici görüşme yapmaktadır. 2009 yılında psikolog olduğundan bu yana ergen ve yetişkinlerle bireysel, çift ve grup görüşmelerinde on yılın üzerinde klinik tecrübeye sahiptir. Günlük yaşam etkinliklerini çeşitli derecelerde bozacak depresyon tablosu, özellikle OKB (Takıntı Bozukluğu), yaygın kaygı bozukluğu ve panik bozukluk olmak üzere anksiyete bozuklukları, sınav kaygısı, fobiler ve borderline, narsistik kişilik örüntüleri ve bozuklukları başlıklarında psikoterapi deneyimine sahiptir ve bu alanlarda çalışmaya devam etmektedir. Seyhan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde şizofreni, psikoz, bipolar bozukluk, şizoaffektif bozukluk tanılı üyelerle bireysel ve grup terapileri sürdürüp yine üyelerle birlikte çeşitli etkinliklerde aktif şekilde çalışmıştır. Birçok klinik durumdaki tecrübesi yanında hayır demekte güçlük, mükemmeliyetçi kalıplar, kendini ifade etme güçlüğü gibi çeşitli alanlarda düşünce ve davranış kalıplarını daha yakından anlamaya dair farkındalık kazanmak ve yakın ilişkilerde bağımlılık, iletişim becerileri ve manipülasyon, öfke yönetimi, başarısızlık algısı, iş ve okulda mükemmeliyetçilik, ertelemecilik, geçiş dönemlerinde uyum güçlüğü, insan ilişkilerinde sınır çizme gibi  günlük yaşamda çeşitli düzeylerde rahatsız hissettiren birçok başlıkta terapi hizmetini online ve yüz yüze olarak sürdürmektedir. Bilişsel davranışçı terapi üzerine eğitimleri yanında aktif şekilde psikanaliz, felsefe ve sosyoloji okumaları yapmaktadır. Avukat Şaha Elif Ergin ile ilginç davaları yorumladıkları Bak Bu Yoktu isimli hukuk ve psikoloji podcast serisini sürdürmektedir. Adana’da Botta Bloom’da Yakın İlişkiler Atölyesi kapsamında romantik ilişkilerdeki duygusal şiddeti, aşk ve sevginin psikanalitik, psikolojik çerçevesini yakından anlamaya dair etkinlikler yapmıştır. Deha Gelişim Enstitüsü’nde yaşama, yakın ilişkilere, kendi yanlarını tanımaya dair söyleşi ve atölyeler yürütmektedir.

Eğitim, Atölye, Sunum ve Söyleşiler:
Kimera Seminerleri  1 (Eros’un Binbir Yüzü)
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 2-8 Ekim 2020 Uluslararası Katılımlı 42. Yıllık Kongresi – “SOLUNUM2020 Dijital” – Covid-19 Salgın Döneminde Sağlık  Çalışanlarının Anksiyete ve Depresyon Durumları başlıklı çalışmasıyla sözlü sunum
Süreç Topluluk Lacan Atölye Serisi, Atakan Yorulmaz (Eylül, 2020)
Lacancı Özne Okuma Grubu, Atakan Yorulmaz (Aralık 2020- Haziran 2021)
Kültürdeki Huzursuzluk Freud ve Lacanyen Psikanalitik Çalışma Grubu (Kasım 2020 – Haziran 2021)
ODTÜ Freud Lacan Psikanaliz Derneği – Psikanalize Giriş Seminerleri (Eylül, Ekim, Kasım 2020 & Ocak 2021)
2. Bağ Odaklı Ebeveynlik (Attachment Parenting) Zirvesi’nde “Üçüncü Ebeveyn Nerede? – Anne Baba İlişkisinin Çocuk Üzerindeki Etkileri” başlıklı sunumuyla katılım (Eylül 2020)
“Kimlik, Kişilik ve Kendiliğimin Peşinde Ben” Sempozyumu, Psikoterapi Enstitüsü
• “Deneyimleyen ve Gözlemleyen Kendilikler” – Tahir Özakkaş
• “Zihin Felsefesi Açısından Kendilik” – Ahmet Çorak
• “Madalyonun İki Yüzü: Gerçek ve Sahte Kendilik” – Duygu Doğdu & Rümeysa Betül Seyithanoğlu
• “Çocuğun Kimlik Oluşumu” – Timur Harzadın
• “Duygularım, Kendiliğim ve Ben” – Betül Sezgin
• “Ben Bir Ötekidir” – Meltem Bilgici
• “Bedenimin Egemenliği Bende Mi?” – Yaşar Kubilay Taner
• “Travma Ekseninde Zihin Bölünmesi” – Lale Allahverdiyeva
• “Aile Diziminde Kimlik, Kişilik ve Kendilik Yapılanması Atölyesi” – Betül Sezgin
“Nesne İlişkileri” – Psk. Dr. Mert Aytaç, Psikoterapi Enstitüsü (webinar)
“Buzdan Kalede Yaşamak: Şizoid Kendilik Örüntüsü” – Uz. Dr. Betül Sezgin, Psikoterapi Enstitüsü (webinar)
“John Bowlby ve Bağlanma Kuramı” – Psk Dan. Cenk Ağ, Psikoterapi Enstitüsü (webinar)
Creative  Uses as a CBT Text: The Clinician’s Guide to CBT Using Mind Over Mood, 2nd Edition – Dr Christine Padesky
Kernberg’e Göre Yüksek Düzeyli Kişilik Patolojilerinin Dinamik Psikoterapisi – Uz. Psk. Dan. Hasan Avcı, Psikoterapi Enstitüsü (webinar)
Kohut’dan Lacan’a Psikoterapide Kendilik ve Özne – Dr. Kamil Tuzgöl, Pavones Psikoloji (webinar)
İlişkisel Terapilerde Farklı Müdahale Teknikleri – Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emra Ayna, Psikoterapist Demet Yüksel (webinar)
İlişkilerde Duygular ve Cinsellik: Vaka Formülasyonu- Prof  Dr Cebrail Kısa (webinar)
Kendilik Psikolojisi ve Narsisizm – Kl Psk Fatih Dane (webinar)
Bion’un Psikanalitik Kurama Katkısı ve Reverie Kavramı – İsmail Şeber, Masterson Enstitüsü (webinar)
Seksofonksiyonel Cinsel Terapi Yaklaşımı ve Vakalarla Klinik Uygulamalar – Dr. Ertuğrul Taş (webinar)
Varoluşçu Analiz ve Logoterapi – Logoterapist Özkan Kenarlı (webinar)
Sinema Karakterlerinin Lacancı Psikanalitik Perspektiften Çözümlenmesi – Dr. Mutluhan İzmir (Nisan ve Eylül 2020, Nisan 2021 oturumları, 60 saat)
Gilles Deleuze’ün Yanlışın Güçleri Kavramının Masterson Yaklaşımında Tezhürleri – Masterson Ensitütüsü (webinar)
Felsefe ve Tıp Diyalektiği – Dücane Cündioğlu, Çukurova Üniversitesi
İntihar ve Risk Değerlendirme – Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
Cinsel Terapilerde Grup Psikoterapileri – Prof. Dr. Arşaluys Kayır
Vajinismus ve Tedavisi (Doç. Dr. Sultan Doğan)
Dil Felsefesi – Prof Dr Hatice Sofu

PERYÖN 16.Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi “Farkında mıyız?” (Burslu Öğrenci Katılımı)
Kendini Farketmek – Prof. Irvin D. Yalom
Alışkanlıklarınızın Farkında Mısınız? Gündelik Hayatın Psikolojisi Üzerine Düşünceler – Yankı Yazgan
Tek Taraftan Baktığımızın Farkında Mıyız? – Emre Konuk, P. Alex Linley
Adını Koyalım: Mobbing – Gülcan Arpacıoğlu
Değişime Liderlik Etmek: Neden ve Nasıl – Mark Wilcox

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler (BDT) Temel Düzey Eğitimleri (Prof. Dr. Hakan Türkçapar):
Psikoterapide Temel İlkeler, Görüşme ve Değerlendirme Becerileri
Bilişsel-Davranışçı Terapi; Tarihsel Gelişim, Psikopatoloji Kuramı ve Temel İlkeler
Değerlendirme, Kavramlaştırma, Formülasyon, Bilişsel ve Davranışçı Teknikler
Depresyon’un Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi
Panik Bozukluğu ve Agorafobinin Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi
Özgül Fobilerin Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi
Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Bilişsel-Davranışçı Model ve Tedavi
Sosyal Anksiyete Bozukluğunun (Sosyal Fobi) Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi
Sınav Anksiyetesinin Bilişsel-Davranışçı Terapisi
Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi
Somatoform Bozukluklarda Bilişsel-Davranışçı Tedavi
Kişilik Bozukluklarında Bilişsel-Davranışçı Model ve Terapi

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler İleri Düzey Eğitimleri:
Bilişsel-Davranışçı Sistem Analizi Psikoterapisi (CBASP) – Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar
Bilişsel-Davranışçı Aile ve Çift Terapisi – Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar
İletişim Teknikleri ve Sosyal Beceri Eğitimi – Doç. Dr. R. Aslıhan Sayın
Stres ve Stres Yönetimi – Prof. Dr. Selçuk Aslan
Rasyonel Emotif Terapi (Akılcı Duygusal Davranış Terapisi) – Uzm. Dr. S. Olga Güriz
Motivasyonel Terapi – Prof. Dr. Kültegin Ögel
Şema Terapi – Prof. Dr. Gonca Soygüt
Diyalektik Davranışçı Terapi (DDT) – Dr. Emre Sargın
Farkındalık Temelli Terapiler ve Mindfulness Tekniklerinin Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Kullanımı – Uzm. Dr. K. Fatih Yavuz
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Kabul ve Kararlılık Terapisi) – Uzm. Dr. K. Fatih Yavuz
Grup Ortamında Bilişsel-Davranışçı Terapi – Uzm. Dr. Kadir Özdel
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel-Davranışçı Tedavi – Prof. Dr. Emine G. Kapçı, Prof. Dr. Runa İ. Uslu
Uyku Bozukluklarında Bilişsel-Davranışçı Terapi – Prof. Dr. Selçuk Aslan
Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Prolonged Exposure Terapi – Doç. Dr. R. Aslıhan Sayın
Sosyal Anksiyete Bozukluğunda (Sosyal Fobi) Prolonged Exposure Terapi – Prof. Dr. Selçuk Aslan
Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Prolonged Exposure Terapi – Doç. Dr. Levent Sütçügil
Post Travmatik Stres Bozukluğunda Bilişsel-Davranışçı Terapi – Doç. Dr. Levent Sütçügil
Patolojik Kumarın (Kumar Bağımlılığı) Bilişsel-Davranışçı Tedavisi – Uzm. Dr. S. Olga Güriz
Yeme Bozuklukları’nda (Anoreksia Nervoza, Bulimia Nervoza) Bilişsel-Davranışçı Tedavi -Doç. Dr. R. Aslıhan Sayın
Obezitenin Bilişsel-Davranışçı Psikoterapisi – Uzm. Dr. S. Olga Güriz
Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Affect Regülasyonu (Duygu Düzenleme) – Psk. Dr. B. Türküler Aka
Dirençli Olgularda Bilişsel-Davranışçı Tedavi – Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar
Psikotik Bozukluklarda Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi – Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi (2013): Zor Vakalar, Yeni Yaklaşımlar

Kongre Öncesi Çalışma Grupları
KDT Uygulamalarında Kısa Süreli Seanslarla Yüksek Verim Alma – Jesse Wright
Cinsel İşlev Bozukluğu Tedavisinde Biyopsikososyal Model – Robert Segraves
Bipolar Bozukluk Tedavisinde KDT – Edward Craighead
Anksiyete Bozukluklarında KDT: Yaşantısal Süreçlerin Kullanımı – Leslie Sokol
Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklarda KDT Tekniklerinin Kullanımı – Maria Ceu Salvador

Kongre İçi Çalışma Grupları
Depresyonu Önlemekte Okul İçinde Uygulanabilecek KDT Yaklaşımları – Edward Craighead
Tedaviye Uyum ve Katılımı Artırmada KDT – Jesse Wright
Zor ve Karmaşık Vakalarda KDT: Tedavi Engellerini Aşmak – Leslie Sokol
Seks Terapilerinde Zor ve Karmaşık Vakaların Tedavisi – Robert Segraves
Gençlik Döneminde Görülen Sosyal Fobi Tedavisinde Özelleştirilmiş Grup Tedavisi Uygulamaları – Maria Ceu Salvador

Çalışma Grupları
Alkol ve Sigara Bağımlılığında Kognitif ve Davranışçı Terapi Yaklaşımı – Mükerrem Güven, Gülay Oğuz
Çocuklarda KDT Temelinde Oyun Terapisi ve Uygulaması – Naz Bozok
Obezite ve Yeme Bozukluğu – Gülay Oğuz, Feyza Bayraktar
Kognitif ve Davranış Terapileri Uygulamalarında Kültüre Özgü Sorunlar ve Çözüm Önerileri – Ebru Şalcıoğlu
Farkındalık (Mindfulness) Alıştırmalarının Terapide Kullanımı – Kültegin Ögel
Anksiyete Bozukluklarında Grup Tedavisi Yaklaşımı – Şükrü Uğuz, Esra Alıcı
Erişkinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Kognitif Davranışçı Terapi – Yankı Yazgan, Berk Murat Ergün
Farkındalık Terapileri: Zihin İçindeki Beden – Tamara Russell, Özden Bayraktar

Konferanslar
Kognitif Davranışçı Terapi Temelli Yeni Yaklaşımlar:
Metakognitif Terapi – Mehmet Zihni Sungur
Farkındalık Temelli Terapiler – Şükrü Uğuz
Diyalektik Davranışçı Terapi (DDT) – Berk Murat Ergün
Farkındalığı Artırmada KDT ve Sufizm – Mehmet Zihni Sungur
Majör Depresyon Tedavisinde Kullanılan KDT Uygulamalarında Değişimi Sağlayan Mekanizmalar ve Tedavinin Yordayıcıları – Edward Craighead
Bilgisayar Destekli KDT Tedavisi: Gelişim ve Fırsatlar – Jesse Wright
Gençlikte Kendilik Sayısını Oluşturma – Leslie Sokol
The Price of Success: Understanding and Managing Anxiety in School Performance Situations Gençlerde Sınav Kaygısını Anlamak ve Kontrol Etmek – Maria Ceu Salvador
DSM-5 Cinsel İşlev Bozukluğu Tanı Ölçütlerinde Yapılan Değişiklikler – Robert Segraves
Şizofreni Tedavisinde Psikoterapötik Müdahaleler – Mustafa Yıldız, Haldun Soygür, Uğur Çakır
Rüyaların Psikoterapide Kullanımı, Biyolojik Temelleri – Selçuk Aslan
Rüyaların Bilişsel Davranışçı Psikoterapide Kullanımı – Hakan Türkçapar
Kâbus Bozukluklarının Tedavisi (Dream Rehearsal) – Levent Sütçigil
Bipolar Bozuklukta Kognirif Davranışçı Terapi – Yusuf Sivrioğlu, Mükerrem Güven, Sedat Batmaz
Kognitif ve Davranışçı Terapide Metafor Kullanımı – Axel Wurz, Volkan Topçuoğlu, Mükerrem Güven
Duygu, Düşünce ve Davranış: Duygu Odaklı Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi – Hakan Türkçapar, Mehmet Ak, Nergis Lapsekili, Fatih Yavuz
Değişik Klinik Tablolarda İntrüzif Düşüncelerin Çalışılması – Yusuf Sivrioğlu
Depresyon ve Ruminatif Düşünceler – Mehmet Zihni Sungur
Yaygın Anksiyete Bozukluğunda İntrüzif Düşünceler – Şükrü Uğuz
Obsessif-Kompulsif Bozuklukta İntrüzif Düşünceler – Erhan Ertekin
Travma Sonrası Stres Bozukluğunda İntrüzif Düşünceler – Berk Murat Ergün

Dernek Üyeliği
Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
JCI Adana

Blog Yazıları ve Sosyal Medya Paylaşımlarını Takip Etmek İçin:
@taylanozkuzucu

https://taylanozkuzucu.wordpress.com