Kabul ve Kararlılık Terapisi ACT Eğitimi

ACT hem bireysel hem de grup terapisinde kullanılan eylem odaklı bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bireyin yaşantılarını kabul etmesi ve yaşamsal değerlerini fark etmesi, ayrıca bu kabul ve değerleri somut olarak kendi davranışlarına yansıtmasına yönelik bir yaklaşımdır. ACT, acı ve ızdırapların, arzulanan hayatın yaşanmasına engel oluşturmasına karşı, kişiyi yeni deneyimler oluşturmaya yönlendirir.

ACT, çeşitli semptomlara (Anksiyete, Depresyon, Travma, Bağımlılık vb.) yönelik etkililiği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış 3. Dalga Bilişsel Davranışçı Terapiler arasında yer alan bir terapi modelidir. Ayrıca Sistemik Psikoterapi ile örtüşen yanları mevcuttur, bu bağlamda değerlendirildiğinde, ACT’in davranışçı terapi ve sistemik terapi arasında bir köprü olduğu söylenebilir.

Katılımcılara ACT’nin temelleri ve kavramları yaşantılar yoluyla öğretilecektir. Eğitim sonucunda kursiyerlerin öğrendiklerini kendi çalışmalarına entegre edebilecek düzeye gelmeleri amaçlanmıştır. Kurs esnasında katılımcılara bir çalışma materyali sunulacaktır.

Ele Alınacak Konular

  • Formal ve informal farkındalık uygulamaları
  • Bir terapist beceri kılavuzu ve eğitimi olarak Hexaflex
  • Değerleri keşfet ve harekete geç
  • Matrix
  • Alıştırmalar, yaşantılar, uygulamalar

Eğitim Süresi:

  1. Modül (3 gün)
  2. Modül (3 gün)

Eğitim Takvimi

  • Kabul ve Kararlılık Terapisi ACT Online Eğitim

Eğitimciler : Doç. Dr. İsmail Sanberk – Uzm. Psk. Nida Özşahin Terkuran

  1. Modül 23-24 Ocak 2021