Deha Gelişim Enstitüsü

Deha Gelişim Enstitüsü, 2013 yılının başında Adana’da kurulan, bireylere ve kurumlara hizmet veren, Adana’nın önde gelen terapistlerini ve danışmanlarını bünyesinde barındıran bir enstitüdür.
Psikolojik Danışmanlık Birimimiz; çocuklara, ergenlere, yetişkinlere, çiftlere ve ailelere hizmet verirken, Kurumsal Danışmanlık Birimimiz; kurumsal şirketlerin ve kurumsal olma vizyonundaki aile şirketlerinin, stratejilerini hayata geçirmelerine katkıda bulunmaktadır.
Kadrosunda Doçent Doktor, Uzman Psikolog, Psikolog ve Uzman Psikolojik Danışman bulunduran merkezimizde; bireysel psikolojik danışma, aile-evlilik terapisi, cinsel terapi, çocuk-ergen psikoterapisi, çift terapisi, şirketlere yönelik eğitim, danışmanlık ve kişisel gelişim hizmetleri verilmektedir. Bununla birlikte online terapi ile de coğrafi, fiziksel ya da yaşam tarzına bağlı sınırlamalar olmadan terapiste ulaşabilmek ve pek çok danışan için psikolojik danışmaya başvurunun önündeki en önemli engel olan mahrem bir konuyu bir başkasıyla yüz yüze konuşmaktaki güçlüğü internet ortamında ortadan kaldırabilmek mümkündür.