Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Beceri Kazandırma Ve Uygulama Eğitimi

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin standartlarına uygun olarak en az Modül I Eğitimini (veya eşdeğerini) tamamlayarak sınavda başarılı olan klinisyenlere yönelik olarak beceri eğitimini ve uygulama süpervizyonunu içeren bir eğitimdir.

Amaç: Bu programda kuramsal eğitimde kazanılan kuramsal bilgilerin süpervizör denetiminde uygulamaya konulması bu şekilde yaşantısal bilgi halinde yerleşmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği: Bilişsel Davranışçı Psikoterapi sürecindeki adımları ve yapılandırmayı kapsayacak şekilde değerlendirme, amaç belirleme, seanslarda gündem belirleme, formülasyon yapma ve bilişsel davranışçı temel tekniklerin kullanımı öncelikle süpervizör tarafından canlandırmalarla gösterilecek, ardından katılımcılar aynı bilgi ve becerileri grup içi uygulamalarla kendileri kullanacaklardır.

Kurs Programı Ana Başlıklar

 • Bilişsel Davranışçı Terapi: tarihsel gelişim; psikopatoloji kuramı ve temel ilkeler
 • Psikoterapide temel ilkeler, görüşme ve değerlendirme becerileri
 • Bilişsel değerlendirme, kavramlaştırma ve formülasyon
 • Bilişsel Terapi seansının yapısı ve seansların yapılandırılması
 • Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif
 • Bilişsel ve Davranışçı Teknikler
 • Depresyonun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi
 • Panik Bozukluk ve Agorafobinin Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi
 • Özgül Fobilerin Bilişsel Davranışçı Terapisi
 • Obsesif-Kompülsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi
 • Sınav Anksiyetesinin Bilişsel Davranışçı Terapisi
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapisi
 • Yaygın anksiyete bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi
 • Somatizasyon Bozukluğunda ve Hipokondriaziste Bilişsel Yaklaşım
 • Bilişsel Kişilik Kuramı, Temel İnanç ve Ara İnançların saptanması ve değiştirilmesi
 • Çocuklarda ve Ergenlerde BDT Uygulamaları
 • Kuramsal sınav