Akademik Danışmanlık

• Sınavlarda dikkati toplama
• Sınıfta öğretmeni dinleme ve düzenli çalışmayı destekleme
• Okuduğunu anlama
• Hafızayı güçlendirme