Çocuklarımızın Dikkatini Geliştirmek Amacıyla Onlara Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

 • Dikkatin dağılmasına neden olan ve konsantrasyon gücünü azaltan olumsuz dış etkenlerin azaltılmasıyla başlayabiliriz. Öncelikle çalışma odasında bazı düzenlemeler yapması için çocuğunuzu teşvik edebilirsiniz.
 • Yoğun olarak dikkat problemi yaşayan öğrenciler düzenli ortamlara ihtiyaç duyarlar. Kendi başlarına iç dünyalarını düzenleyemedikleri için dış dünyalarının başkaları tarafından düzenlenmiş olması ihtiyacındadırlar. Listeler yapın. Ne yapacaklarını unutan ya da bilemeyen çocuklar bu listeleri çok faydalı bulacaklardır. Onların hatırlatmalara; prova yapmaya; tekrar yapmaya; yönlendirilmeye; sınırlar konulmasına ve düzene ihtiyaçları vardır.
 • Özellikle sınava hazırlanma, ödev yapma, konuları tekrar etme gibi dikkat gerektiren faaliyetlere başlamadan önce, çocuğunuzun hedef belirlemesinde yardımcı olabilirsiniz. Örneğin, çalışmalarından ne elde etmek istediğini, ne yapacağını ve ne kadar sürede gerçekleştireceğini sorarak bunu sağlayabilirsiniz.
 • Ders yükü arttıkça, çalışılacak süre uzadıkça çocukların dikkat ve konsantrasyon güçleri zayıflayacaktır. Bunun için çocuğunuzun planlama becerisi kazanmasına yardımcı olabilirsiniz.
 • Çalışma sırasında gerekli olan materyalleri masada hazır bulundurmasını isteyebilirsiniz.
 • Çocuğunuzun belli bir alanda (örneğin, bilgisayar oyunları, TV izleme) kolayca dikkatini toplayabiliyor ve konsantre olabiliyorken, diğer alanlarda sorun yaşıyorsa (Örneğin, akademik çalışmalarda) bu durumda istediği ve tercih ettiği durumlarda bunu başarabildiğini kendisine hatırlatabilirsiniz. Akademik çalışmalara motive olması için birlikte plan yapabilirsiniz.
 • Çocuğunuza ev içerisinde yaş ve seviyesine uygun sorumluluklar verebilirisiniz (örneğin, odasını toplamak, kitaplarını düzenlemek, çantasını hazırlamak, mutfakta size yardım etmek vb.).
 • Ev içi kuralları yazıp ve her dakika göz önünde olacak bir yere asabilirsiniz. Çocuklar kendilerinden ne beklendiğinden emin olduklarında, çevrelerindeki kişilere daha fazla güven duyacaklardır.
 • Hem çocuk hem yetişkin için dikkati geliştirmede en etkili yöntem; bol miktarda spor yapmaktır. Sportif faaliyetler, enerjinin fazlasını kullanmayı, dikkati tek bir noktaya yoğunlaştırmayı ve hormonların ve beyin hücrelerinin uyarılmasını sağlar. Basketbol, voleybol ya da futbol gibi takım sporlarını ya da yüzme, ip atlama, tenis ve koşma gibi kişisel spor faaliyetlerini teşvik edebilirsiniz.
 • Dama, satranç gibi oyunlar da yine kurallara uymayı, düşünerek ve plan yaparak hareket etmeyi öğreten oyunlardır. Bu nedenle evde çocuklarınızın dikkatini geliştirmek için bu tarz oyunlar oynayabilirsiniz.
 • Hafıza kartları, kelime oyunları, isim-şehir gibi kelime türetme oyunları görsel dikkati, belleği ve sözel becerileri geliştiren oyunlardır. Ailece bu oyunları oynayabilirsiniz.
 • Çocuklarınızın dikkat ve konsantrasyon becerisini arttırabilmek için günlük gazetelerde yer alan, köşe yazılarından birini okuyarak yazıda yer alan “b,c,d,g” harflerini işaretlemesini önerebilirisiniz.
 • Gazetelerin cumartesi ve Pazar eklerinde verilen “farklılıkların bulunması”, “kelime avcılığı”, “sayı avcılığı” gibi bulmacalarla ilgilenmesini özendirebilirisiniz.
 • Yaşına uygun puzzle tarzı etkinliklerle ilgilenmesini teşvik edebilirsiniz.
 • Evde bireysel olarak yaptığı çalışmalarda süre tutarak belli bir zaman diliminde yazmayı, okumayı vb. öğretebilirsiniz
 • Konsantrasyonun temeli, birden çok şeyi bir arada yapmak yerine, tek bir şeyle ilgilenmek, aynı anda tek iş yapmak, tek bir konuyla ilgilenmektir. Onu bu yönde davranması için teşvik edebilirsiniz.

Nida Terkuran

Uzm. Psikolog