Dikkat Eksikliğine Müdahale

Dikkat, zihinsel olarak bir durum ya da etkinlik üzerine yoğunlaşmak, odaklanmaktır.

Dikkati yoğunlaştırmayla ilgili problemler, küçük yaşlarda ev içi etkileşimlerde, okul çağında ise öğretimsel etkinliklerde sıklıkla gözlenmektedir. Özellikle anneler çocuklarının söylenenleri dinlemediği, dikkatini toplayamadığı, çabuk sıkıldığı gibi konularda şikayetlerde bulunmaktadırlar. Okulda ise, öğretmenler, sınıf içi etkinliklerde akranlarına yetişemeyen çocuklar için benzer şikayetlerde bulunmaktadırlar.

Dikkat toplama ile ilgili problemler sıklıkla ilköğretim döneminde fark edilir. Bu dönemde çocuğun bir konu üzerinde dikkatini toplaması, belirli bir süre yerinde oturması ve dersi dinlemesi beklenir. Çocuğun, bu beklentileri gerçekleştirememesi durumunda başarısızlık yaşama olasılığı artacaktır.

Dikkati Geliştirmeye Yönelik Çalışmalarımız;

  • Görsel Algı Çalışmaları
  • İşitsel Algı Çalışmaları
  • Dokunsal Algı Çalışmaları
  • Yaratıcı Drama Grup Çalışmaları
  • Anne Baba Koçluğu