• Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Temel Programı Kurs Programı

• Bilişsel Davranışçı Terapi: Tarihsel Gelişim Psikopatoloji Kuramı ve Temel İlkeler

• Psikoterapide Temel İlkeler, Görüşme ve Değerlendirme Becerileri

• Bilişsel Değerlendirme, Kavramlaştırma ve Formülasyon

• Bilişsel Terapi Seansının Yapısı ve Seansların Yapılandırılması

• Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif

• Bilişsel ve Davranışçı Teknikler

• Depresyonun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi

• Panik Bozukluk ve Agorafobinin Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi

• Özgül Fobilerin Bilişsel Davranışçı Terapisi

• Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi

• Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi

• Sınav Anksiyetesinin Bilişsel Davranışçı Terapisi

• Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapisi

• Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi

• Somatizasyon Bozukluğunda ve Hipokondriaziste Bilişsel Yaklaşım

• Bilişsel Kişilik Kuramı: Temel İnanç ve Ara İnançların Saptanması ve Değiştirilmesi

• Kuramsal Sınav